no flash
Tyskt piphuvud från andra hälften av 1800-talet - unikt fynd i Skandinavien.

Kritpipssamling donerad till museet

Sven Johansson var anställd vid flygvapnet som ingenjör och en av Sveriges första verkliga sportdykare med stort marinarkeologiskt intresse.

Han var bl.a. med om att hitta det så kallade "Jutholmsvraket" vid Dalarö 1965 och deltog sommaren 1961 i bärgandet av föremål från vraket efter skeppet S:t Mikael som förliste vid Borstö i finska skärgården 1747.

S:t Mikael, som ligger på 40 meters djup, var på väg från Amsterdam till S:t Petersburg och hittades 1953. Fartyget var bl.a. lastat med guld- och silverföremål. Dykningar vid S:t Mikael har skett ett flertal gånger; Sven Johansson var med och tog upp en större mängd kritpipor som ingick i lasten.

Anna-Lisa Johansson har nu donerat sin makes samling av kritpipor till Tobaks & Tändsticksmuseum.

Samlingen innehåller bl.a. ett tyskt piphuvud som tillverkades i gipsform i Thüringen under andra hälften av 1800-talet. Fyndet är unikt - detta är det första av sitt slag som hittats i Skandinavien.

Man kommer att kunna se kritpiporna på museet från och med den 2 april.

Vårt varma tack till Anna-Lisa Johansson för denna generösa donation!

Här kan du ladda ner Arne Åkerhagens sammanställning av Sven Johanssons kritpipsdonation.